Danas je 29 novembar, Dan Republike. Na ovaj dan, AVNOJ je proglasio Novu Jugoslaviju. Ova nova Jugoslavija je bila san da je moguć bolji svet. Nova Jugoslavija bila je san o zemlji bez fašizma, bez nacionalizma, bez eksploatacije, bez gospodara,... weiterlesen →